Martin er ansvarlig for, at projektet gennemføres inden for de aftalte rammer, og at leverancerne leveres til aftalt kvalitet. Martin skal sikre fremdriften i projektet og sørge for, at styregruppen til enhver tid har et passende og retvisende beslutningsgrundlag. Martin er ligeledes ansvarlig for løbende at involvere interne og eksterne interessenter i projektets aktiviteter, samt sørge for, at der er fokus på forfølgelse af projektets gevinster.

Martin har stor viden og solid erfaring fra byggebranchen, hvor han kender til alle relevante forhold og aspekter indenfor ledelse af byggeanlægs- og infrastrukturarbejder. Martin er yderst struktureret og har stor faglig indsigt. Han er en respekteret profil, som altid evner at varetage sine fagområder ned til mindste detalje. Igennem hans karriere har han stor erfaring med ledelse og har en naturlig ledelsesstil der favner et bredt klientel. Derudover har han en veludviklet evne til at analysere og komme med konstruktive løsninger.

Martins telefonnummer er: 44128704 og mailadresse: martin@dkroof.com