Nikolaj vil, med direkte reference til DK ROOF A/S direktør, være ansvarlig for at projektet bliver succesfuldt gennemført i alle henseender. Nikolaj står i spidsen for salg/projektgennemgangsmøder/kontrahering og styring af egne håndværkere, underentreprenører og leverandører.

Nikolaj har, med mere end 15 års erfaring fra byggebranchen, udført projektledelse på en bred vifte af byggeprojekter, og har som følge heraf et stort faglig overblik. Han har en indgående viden om byggeri generelt og kan lede store projekter, der kræver en præcis gennemførelse. Han sikrer, at byggeriet udføres og afleveres med god kvalitet – til den aftalte tid. Han har stor erfaring inden for byggeri af boliger og erhvervsbyggeri, og forstår vigtigheden af funktionalitet, samt anvendelsen, af sådanne byggerier. Nikolaj har en diplomatisk og proaktiv tilgang til arbejdet / samarbejdet, har store empatiske evner og er samtidig løsningsorienteret, hvilket er en god kombination i forbindelse med ethvert byggeprojekt. Han stiller store kvalitetskrav til det udførte, men formår på samme tid at bevare overblikket.

Nikolajs telefonnummer er: 30809061 og mailadresse: nap@dkroof.com