Vi udfører både fag- og hovedentrepriser. Vi kender udfordringerne, men der vil der ofte uanset byggeriform opstå uforudsete spørgsmål, dette er især ved grænseflader. Her kommer en af vores mange kompetence og vores store knowhow i spil, så vi kan besvare eller afhjælpe spørgsmåler/problemet. Det kan være en uklarhed ved gennemgang af materialet der grænser op mod vores materialer, så vil vi være behjælpelig med at finde den bedste løsning. Vi afhjælper de uafklaret forhold.

Vi er også en vigtig samarbejdspartner, da vi ved hvad en god og anerkendende samarbejdskultur gør ved byggepladsen. Dette er med til at sikre det gode arbejdsmiljø.

Vi kan udføre opgaver der har været / er i licitation.  Vi kan være underentreprenør for en hovedentreprenør.

Vi udfører stort og småt.