Vi udfører både fag- og hovedentreprise. Vi er med til at sikre at der er et godt arbejdsmiljø på pladsen. Vi er med til at sikre at hvis der er uklarheder ved gennemgang af materialet, ikke sker misforståelser.   Da der ved grænseflader der grænser op mod vores udbud godt kan være uafklaret forhold.

Både nyt og renovering.

Vi kan være underentreprenør og vi kan stå alene. F.eks. licitation.