Vi kan rådgive mht til underlag, opsætning, vedligholdelse/levetid og selvfølgelig lægning af sedummet.

Kunden kan ved vælge et sedumtag, de grønne sedumtage er CO2-reducerende, de optager regnvand omkring 50 procent og selve vegetationen og drænlaget som planterne vokser i, holder på vandet så kloakken ikke belastes med store mængder vand på meget kort tid, ved voldsomme regnskyl. Vegetationen tiltrækker insekter og bier, og de virker støjdæmpende.

Der skal være det rigtige underlag førend at taget kan holde til at få lagt sedum, da der selvfølgelig er en vægt der skal beregnes af vegetationen dvs. det er ikke på alle underlag/tage at det kan ligges direkte på.

Fordele ved et grønt tag

Optager ca. 50 % af nedbøren og aflaster kloaksystemet

Miljøvenligt, da det kræver meget lidt energi at producere

Sedum isolere for kulde og støj udefra

Stenurter er tykbladet planter og kan gemme meget vand, hvilket gør at et grønt tag har en høj brandmodstand.

Giver liv og er smukt at se på med de mange forskellige farver

Ulemper ved et grønt tag

Anderledes udseende, alt efter hvad man er til

Grønne tage er ikke altid tilladt ift. lokalplanen eller servitutter. Så husk at tjekke lokalplanen/servitutterne inden

Sedum kan ikke bære vegetationens vægt og kan dermed ikke passe til alle hustyper.

Sedumtaget kan være et alternativ til de gamle græstage som har været meget populært i sommerhusområder.

Stenurt som sedumtaget består af kan laves i flere forskellige farver og skifter alt efter årstiden og nedbør- og sol mængden.

Farverne er mange fx grøn, rød, brun, gul, hvid

Kontakt os hvis du ønsker vejledning i, hvilke materialer du skal vælge og så du er sikker på at du har den rigtige opbygning.